Přehled druhů našich čmeláků a pačmeláků

Čmeláci

Český název

Odkaz

Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) čmelák zemní
Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761) čmelák hájový
Bombus magnus (VOGT, l911) 1)
Bombus cryptarum (FABRICIUS, 1775) 1)
Alpigenobombus wurfleini (RADOSZKOWSKI, 1859) čmelák širolebý
Pyrobombus hypnorum(LINNAEUS, 1758) čmelák rokytový
Pyrobombus pratorum (LINNAEUS, 1761) čmelák lucní
Pyrobombus pyrenaeus (PÉREZ, 1879) čmelák pyrenejský
Pyrobombus soroeensis (FABRICIUS, 1776) čmelák sorejský
Pyrobombus jonellus (KIRBY, 1802) čmelák drobný
Pyrobombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) čmelák skalní
Megabombus laesus (MORAWITZ, 1875) čmelák stepní
Megabombus sidemii (RADOSZKOWSKI, 1888)2)
Megabombus sylvarum (LINNAEUS, 1761) čmelák lesní
Megabombus veteranus (FABRICIUS, 1793) čmelák písecný
Megabombus muscorum (LINNAEUS, 1758) čmelák mechový
Megabombus ruderarius (MULLER, 1776) čmelák úhorový
Megabombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) čmelák rolní3)
Megabombus humilis (ILLIGER, 1806) čmelák promenlivý
Megabombus pomorum (PANZER, 1805) čmelák ovocný
Megabombus armeniacus (RADOSZKOWSKI, 1877) čmelák Pallasuv 4)
Megabombus mesomelas (GERSTAECKER, 1869) čmelák slicný
Megabombus subterraneus (LINNAEUS, 1758) čmelák pruhovaný
Megabombus distinguendus (MORAWITZ, 1869) čmelák zdobený
Megabombus fragrans (PALLAS, 1771) čmelák obrovský
Megabombus hortorum (LINNAEUS, 1761) čmelák zahradní
Megabombus ruderatus (FABRICIUS, 1775) čmelák humenní
Megabombus argillaceus (SCOPOLI, 1763)5)
Confusibombus confusus (SCHENCK, 1859) čmelák klamavý 6)

Pačmeláci

 
Psithyrus rupestris (FABRICIUS, 1793) pačmelák skalní
Psithyrus vestalis (GEOFFROY in FOURCROY, 1785) pačmelák panenský
Psithyrus bohemicus (SEIDL, 1837) pačmelák český
Psithyrus barbutellus (KIRBY, 1802) pačmelák dlouhosrstý
Psithyrus maxillosus (KLUG, 1817) pačmelák krátkosrstý
Psithyrus campestris (PANZER, 1801) pačmelák ladní
Fernaldaepsithyrus quadricolor (LEPELETIER, 1832)
Fernaldaepsithyrus sylvestris (LEPELETIER, 1832) pačmelák lesní
Fernaldaepsithyrus norvegicus (SPARRE?SCHNEIDER, 1918)pačmelák norský

1) May (MAY 1959) a řada dalších autorů druh B. magnus stejně jako B. cryptárum nerozlišuje.

2) Teprve nedávno zjištený druh ze skupiny M. laesus.

3) Řada autorů včetně Maye uvádí pro tento druh synonymum B. agrorum.

4) May (MAY 1959) uvádí B.pallasi, zde uveden jako poddruh jmenovaného P. armeniacus.

5) May tento druh ve své práci neuvádí.
Ze stejné skupiny May uvádí ješte M. gestaeckeri (Bombus (Hortobombus) gestaeckeri), který je velmi blízce příbuzný M. consobrinus. Žádný z techto druhu se podle našich zjištení nevyskytuje ani v ČR ani na Slovensku.

6) May uvádí ješte C. paradoxus, (Bombus (confusibombus) paradoxus) který v naší publikaci chápeme jako poddruh C. confusus. Jasno do systematického zarazení C. confusus ssp. paradoxus by vnesla nekterá z moderních metod molekulární taxonomie popřípadě analýza feromonu.

 
Cesky English Russki